česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Historica Olomucensia

Recenzovaný časopis uveřejňuje především odborné články z oboru historie, v druhé části pak zprávy věnované činnosti Katedry historie FF UP a jejích vědeckých a dokumentačních pracovišť, Kabinetu regionálních dějin a Centra pro československá exilová studia. Všechny články mají připojeno resumé v anglickém jazyce.

typ:  periodika
ISSN: 1803-9561
periodicita: 2x ročně
vydává: Universita Palackého v Olomouci
vedoucí redaktor: Ivana Koucká
žánr:  ostatní
adresa:  Katedra historie FF UP, Na Hradě 5, 771 80 Olomouc, Česká republika
telefon: +420 585633239
em@il:  ivana.koucka@upol.cz
web:  http://www.historie.upol.cz/ho.php


_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2022
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo