česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales

Odborný recenzovaný časopis Moravského zemského muzea. Publikuje originální odborné práce z archeologie, historie, dějin umění a dějin vědy, týkající se především území Moravy a českého Slezska.

typ:  periodika
ISSN: 0323-0570
periodicita: 2x ročně
vydává: Moravské zemské muzeum v Brně
vedoucí redaktor: Martin Oliva - šéfredaktor/Editor-in-Chief
žánr:  ostatní
adresa:  Zelný trh 6, 602 00 Brno, Česká republika
telefon: +420 542321205
em@il:  moliva@mzm.cz
web:  http://www.mzm.cz/scientiae-sociales/


_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2021
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo