česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philosophica-aesthetica. Musicologica Olomucensia

Periodikum, jehož studie jsou publikovány v angličtině nebo němčině, je určeno zahraniční muzikologické veřejnosti. Přináší výsledky základního vědeckého výzkumu zejména pedagogů, doktorandů a absolventů Katedry muzikologie FF UP, jsou však v něm publikovány i studie vědeckých pracovníků a nejvyspělejších studentů dalších českých a zahraničních muzikologických institucí a vysokých škol.

typ:  periodika
ISSN: 1212-1193
periodicita: 2x ročně
vydává: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci
vedoucí redaktor: Lenka Pořízková - šéfredaktorka/Editor-in-Chief
žánr:  ostatní
adresa:  Křížkovského 511/10, 771 80 Olomouc, Česká republika
telefon: +420 777636885
em@il:  vff@upol.cz
web:  http://www.muzikologie.upol.cz/veda_a_vyzkum/publikace.html#c1563


_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2022
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo