česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2206 záznamů

Nalezené projekty:

4327 záznamů

Nalezené akce

Hudba hradní stráže a Policie České republiky

Počátky Hudby Hradní stráže a Policie ČR sahají do roku 1945 a navazují na bohatou tradici vojenských, policejních i četnických hudeb z období první československé republiky. Mezi její prvořadé povinnosti patří zejména zajištění hudebního doprovodu při všech státních ceremoniích na Pražském hradě.

Šéfdirigent: plk. MgA. Václav Blahunek
Dirigenti: plk. Mgr. Jiří Kubík, plk. Mgr. Jan Zástěra

typ:  orchestry
žánr:  dechovka
adresa:  Policejní prezidium ČR, Strojnická 27, 170 89 Praha 7, Česká republika
telefon: +420 974836193
fax:  +420 974833536
em@il:  hhs@pcr.cz
web:  http://www.policie.cz/clanek/hudba-hradni-straze-a-policie-ceske-republiky.aspx


_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2020
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo