česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Knihovny AMU

Knihovny AMU jsou odbornými knihovnicko-informačními pracovišti největší umělecké vysoké školy v ČR.
Knihovny poskytují služby zejména studentům a pedagogům Akademie múzických umění, avšak podle svých kapacitních možností a podle stanovených vnitřních pravidel jsou přístupné také veřejnosti.
Knihovny AMU tvoří tyto fakultní knihovny: Knihovna DAMU, Knihovna FAMU, Knihovna HAMU.

typ:  knihovny, půjčovny, školy
žánr:  multižánrový
adresa:  Malostranské náměstí 13, 118 01 Praha 1, Česká republika
web:  http://www.amu.cz/cs/info-sluzby/knihovny-amu


_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2022
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo