česká hudba | czech music


rok 2021 - projekty

2 záznamů

Dny Bohuslava Martinů 2020

Kongresové centrum ČNB, Sál B. Martinů HAMU  (22.11.2020 - 18.12.2020)

Praha, Česká republika festivaly klasická hudba

26. ročník tradičního hudebního festivalu zaměřeného na hudbu B. Martinů a současnou českou tvorbu s přidruženou soutěží pořádanou Nadací B. Martinů (dechové nástroje, cembalo).

Institut Bohuslava Martinů, Nadace Bohuslava Martinů http://www.martinu.cz/ martinu@martinu.cz https://www.facebook.com/martinuofficial
_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2021
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo