česká hudba | czech music


rok 2021 - projekty

2 záznamů

MHF Pražské jaro 2020

Praha  (04.05.2020 - 07.06.2020)

Praha, Česká republika festivaly klasická hudba

75. ročník mezinárodního hudebního festivalu. Formát přizpůsobení Covid 19, online.

Pražské jaro http://www.festival.cz/ trojan@festival.cz https://www.facebook.com/PrazskeJaro
_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2020
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo