česká hudba | czech music


personalities

Pages: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23]

270 items

Matej ARENDÁRIK

(*8.12.1982, Banská Bystrica)

Slovak pianist
Do you want to insert or update data?
Please, write us: lenka.dohnalova@institutumeni.cz.

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2019
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo