česká hudba | czech music


osobnosti

stránky: [1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23]

270 záznamů

Kryštof HARANT z Polžic

(*1.1.1564, Klenová - ✝21.6.1621, Praha)

český renesanční skladatel, zpěvák, spisovatel, cestovatel a diplomat

Přesné datum jeho narození známo. Hudbě se věnoval od mládí, které prožil na innsbruckém dvoře. Jeho tvorba je spjata s pozdní franko-flámskou školou. V letech 1593-97 se zúčastnil válečného tažení do Turecka a v roce 1597 podnikl společně s rytířem Heřmanem Černínem cestu do Svaté Země a Egypta. V knize, ve které popisuje své zkušenosti a postřehy z cest, se dochovalo šestihlasé moteto Qui confidunt in Domino, napsané roku 1598 v Jeruzalémě.

Po návratu do Prahy se stal dvořanem císaře Rudolfa II., v jehož službách působil až do roku 1612. V roce 1615 odchází na hrad Pecka, kde zakládá jednu z největších šlechtických kapel mimo Prahu. Tomuto souboru mohla konkurovat v té době pouze Rožmberská kapela Petra Voka v Krumlově. V roce 1620 se aktivně podílel na českém stavovském povstání a v roce 1621 byl odsouzen k smrti a spolu s ostatními českými pány popraven na Staroměstském náměstí v Praze.

Kromě moteta se dochovalo dalších 6 skladeb, mezi které patří pětihlasá Missa super Dolorosi martir, čtyřhlasá píseň Maria Kron a fragmenty čtyř vokálních děl (například i skladba na český text Dejž tobě Pán Bůh štěstí).

Chcete se zapsat, nebo opravit data?
Napište nám na: lenka.dohnalova@institutumeni.cz.

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2019
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo