česká hudba | czech music


Knihovny AMU

Knihovny AMU jsou odbornými knihovnicko-informačními pracovišti největší umělecké vysoké školy v ČR.
Knihovny poskytují služby zejména studentům a pedagogům Akademie múzických umění, avšak podle svých kapacitních možností a podle stanovených vnitřních pravidel jsou přístupné také veřejnosti.
Knihovny AMU tvoří tyto fakultní knihovny: Knihovna DAMU, Knihovna FAMU, Knihovna HAMU.

typ:  knihovny, půjčovny, školy
žánr:  multižánrový
adresa:  Malostranské náměstí 13, 118 01 Praha 1, Česká republika
web:  http://www.amu.cz/cs/info-sluzby/knihovny-amu


Chcete se zapsat, nebo opravit data?
Napište nám na: lenka.dohnalova@institutumeni.cz.

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2018
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo