česká hudba | czech music


year 2010 - projects

Pages: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12]

235 items

The Miracles of Mary, H. 236 (opera)

Martinů Revisited 2009

European countries, USA, China, Australia, Brasil  (11.12.2008 - 08.12.2010)

travelling projects, Czech Republic, USA, Australia, China, Brazil projects classical music

International anniversary project under the auspices of the Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic Mr. Karel Schwarzenberg. Honorary Board: Gabriela Beňačková, Zuzana Růžičková, Josef Suk. Medial Partners: Czech TV and Czech Radio. Project Partners: Czech Centres, Prague Municipal Government.
Co-ordination of Czech part: Information and Co-ordination Center (Arts institute-Theatre Institute, Music section), Lenka Dohnalová
Contact: lenka.dohnalova@institutumeni.cz
Co-ordination of the part abroad: Institut Bohuslava Martinů, Lucie Berná
Contact: lucie@martinu.cz

main partner: "Česká

financial support:
"MK "Nadaci

medial partners:
"EU2009"/ "Český
"Česká "Harmonie"
"Hudební "In-Prague"/ "Institut

Promo video

http://www.martinu.cz
National Theatre Prague
Česká republika
30.05.2010 19:00 National Theatre Prague
Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
Beno Blachut, b.blachut@narodni-divadlo.cz
http://www.narodni-divadlo.cz
Bohuslav Martinů Jiří Heřman Pavel Svoboda Alexandra Grusková
National Theatre OrchestraJiří Bělohlávek

Sbormistr: Pavel Vaněk / Lukáš Vasilek
Choreografie: Jan Kodet
Dramaturgie: Ondřej Hučín
Sbormistr Kühnova dětského sboru: Jiří Chvála


Do you want to insert or update data?
Please, write us: lenka.dohnalova@institutumeni.cz.

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2019
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo