česká hudba | czech music


year 2010 - projects

Pages: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12]

235 items

Matinées (vokální koncert)

Martinů Revisited 2009

European countries, USA, China, Australia, Brasil  (11.12.2008 - 08.12.2010)

travelling projects, Czech Republic, USA, Australia, China, Brazil projects classical music

International anniversary project under the auspices of the Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic Mr. Karel Schwarzenberg. Honorary Board: Gabriela Beňačková, Zuzana Růžičková, Josef Suk. Medial Partners: Czech TV and Czech Radio. Project Partners: Czech Centres, Prague Municipal Government.
Co-ordination of Czech part: Information and Co-ordination Center (Arts institute-Theatre Institute, Music section), Lenka Dohnalová
Contact: lenka.dohnalova@institutumeni.cz
Co-ordination of the part abroad: Institut Bohuslava Martinů, Lucie Berná
Contact: lucie@martinu.cz

main partner: "Česká

financial support:
"MK "Nadaci

medial partners:
"EU2009"/ "Český
"Česká "Harmonie"
"Hudební "In-Prague"/ "Institut

Promo video

http://www.martinu.cz
Liechtenstein Palace (Martinů Hall)
Česká republika
17.04.2010 10:30 Czech Philharmonic - Czech Chamber Music Society
Alšovo nábřeží 12, 110 01 Praha 1
http://www.ceskafilharmonie.cz

Jan Wallingerová - mezzosoprán/mezzosoprano, Tomáš Kořínek - tenor, Renata Ardaševová klavír/piano

Timeline

Bohuslav Martinů: Písničky na dvě stránky, H. 302
Bohuslav Martinů: Písničky na jednu stránku, H. 294
Do you want to insert or update data?
Please, write us: lenka.dohnalova@institutumeni.cz.

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2019
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo