česká hudba | czech music


E-shop

Vítejte v e-shopu czechmusic.org. Zde si můžete objednat následující publikace. Objednávky jsou zasílány na dobírku. Poštovné je účtováno zvlášť (90 Kč - Česká republika, 200 Kč - Slovensko).

CLASSICAL MUSIC PERFORMERS IN THE CZECH REPUBLIC YOUNG GENERATION

Anglicky psaný katalog nejmladší generace českých interpretů (do 35 let) – instrumentalistů a pěvců v oboru klasické hudby. Publikace navazuje na Czech Music Guide, vydaný IDU v r. 2011.

Zahrnuje stručné životopisné údaje, údaje o vzdělání, ocenění, účasti v soutěžích a na festivalech, repertoár , odkazy na nahrávky a další informační zdroje, kontakty.

Autoři: Petar Zapletal, Helena Havlíková

Redaktor: Lenka Dohnalová

Vydavatel: IDU, 2014, 93s

Kontakt: jan.jirik@divadlo.cz

Objednat: x 102 Kč (84 Kč + DPH)

ANTOLOGIE ČESKÉ HUDBY/ANTHOLOGY OF CZECH MUSIC 5 CD

První CD antologie české hudby od jejích počátků do současnosti připravená ve spolupráci s Hudebním informačním střediskem týmem odborníků. CD 1-4 zahrnuje historii klasické hudby, CD5 autentickou lidovou hudbu Čech a Moravy.

CD je doprovozeno kvalitním česko-anglickým bukletem (136 s.) s obrazovou dokumentací (47 obr.).

Autorský tým: J. Černý, V. Kapsa, T. Slavický, J. Gabrielová, T. Havelková, M. Kratochvíl

Redaktor: J. Bajgar, Překlad: A. Bryson.

DÚ 001-2, r. 2004. Celkový čas: 6:08:00.

Objednat: x 690 Kč

CZECH MUSIC

Syntetická publikace o české hudební kultuře v anglickém jazyce. Zahrnuje dějiny české hudby od počátků do současnosti, studii o českých hudebních souborech a orchestrech, lidové hudbě, pop music, neprofesionálních aktivitách, festivalech. Součástí je adresář významných Internetových odkazů. Koncepčně navazuje a rozšiřuje text bukletu CD Antologie české hudby, zahrnuje obrazovou dokumentaci.

Autorský tým: J. Bajgar, J. Černý, L. Dohnalová, J. Gabrielová, T. Havelková, J. Herman, A. Jakubcová, V. Kapsa, M. Kratochvíl, L. Lázňovská, J. Ludová, A. Opekar.

Redaktor: L. Dohnalová, překlad: A. Bryson.

ISBN: 80-7008-175-9, Divadelní ústav v r. 2005, 100 s.

Objednat: x 150 Kč

CZECH ORCHESTRAS

Syntetická publikace o českých profesionálních i neprofesionálních orchestrech v anglickém jazyce s fotodokumentací. Zahrnuje rovněž studii o historii orchestrů u nás.

Autor: L. Dohnalová, revize překladu: A. Bryson, D. Nixon.

ISBN: 80-7008-182-1, Divadelní ústav v r. 2005, 70 s.

Objednat: x 140 Kč

CZECH MUSIC GUIDE

Aktuální panorama českého hudebního života s krátkým historickým přehledem pro profesionální i laické zájemce o českou hudební kulturu v anglické jazyce.

Obsah: O České republice, Historie české hudby, Soudobá hudba, Současná kulturní politika, Hudební organizace, Vzdělávací systém, Archivy, věda, výzkumná centra, Regionální panorama české hudební kultury, Odkazy.

Autor: L. Dohnalová, redaktor: A. Březina. revize překladu: A. Bryson.

ISBN 80-7008-205-4, EAH 978-80-7008-205-8, Institut umění – Divadelní ústav, 84 s.

Objednat: x 99 Kč
jméno a příjmení:  
adresa:  
kontakt (email, telefon):  
IČ:  

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2021
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo